Mašine za laminaciju

* Širina laminacije: 123 mm
* Laminira debljinu: do 0.4 mm
* 2 vrela silikonska valjka
* Fiksna temperatura i brzina
* Laminira fotografije
* Vreme zagrevanja: 8-10 min
* Brzina laminacije: 25 cm/min
* Snaga: 100-150 W
* Dimenzije: 242x136x82 mm
* Garancija: 2 godine
* Odobreno: Gs, UL, CE
* Težina: 1.3 kg

MBL 6A

* Širina laminacije: 245 mm
* Laminira debljinu: do 0.4 mm
* 2 vrela silikonska valjka
* Fiksna temperatura i brzina
* Laminira fotografije
* Vreme zagrevanja: 3-5 min
* Brzina laminacije: 25 cm/min
* Poluga za odvajanje valjaka
* Snaga: 200 W
* Dimenzije: 346x150x85 mm
* Garancija: 2 godine
* Odobreno: Gs, UL, CE 

MBL 418

* Širina laminacije: 240 mm
* Laminira debljinu: do 0.6 mm (75-250 mic)
* Mogućnost hladne laminacije
* 4 silikonska valjka (2 topla)
* Varijabilna temperatura i fiksna brzina
* Laminira fotografije
* Vreme zagrevanja: 4-6 min
* Brzina laminacije: 35 cm/min
* Poluga za odvajanje valjaka
* Snaga: 400 W
* Dimenzije: 395x170x100 mm
* Garancija: 2 godine
* Odobreno: Gs, UL, Ce 

MBL 4CF

* Maksimalna širina laminacije: 330 mm
* Maksimalna debljina laminacije: 1.2 mm
* Brzina laminacije: 400-1300 mm/min
* Radna temperatura: 25-199C
* Vreme grejanja: 3 min
* Digitalni display, sistem za hlađenje DC fan
* Auto memorija, reverse button
* Broj valjka: 4 (2 topla)
* Metalna konstrukcija
* Snaga: 600 W
* Dimenzije: 505x250x110mm
* Garancija: 2 godine 

MBL 330T

* Maksimalna širina laminacije: 330 mm
* Maksimalna debljina laminacije: 1.2 mm
* Brzina laminacije: 550-1500 mm/min
* Max. temperatura: 20-160C
* Digitalni display, touch screen
* Sistem za hlađenje DC fan
* Auto memorija, reverse button
* 9 modova programiranja
* Broj valjaka: 6 (4 topla) - hladna laminacija
* Metalna konstrukcija
* Snaga: 1050 W
* Dimenzije: 495x325x180 mm
* Garancija: 2 godine
* Čišćenje valjaka vrlo jednostavno

MBL 3306

* Maksimalna brzina laminacije: 330 mm
* Maksimalna debljina laminacije: 1.2 mm
* Brzina laminacije: 900-2300 mm/min
* Max. temperatura: 20-160C
* Digitalni display, touch screen
* Sistem za hlađenje DC fan
* Auto memorija, reverse button
* 9 modova programiranja
* Broj valjka: 6 (4 topla) - hladna laminacija
* Metalna konstrukcija
* Snaga: 1250 W
* Dimenzije: 506x390x190 mm
* Garancija: 2 godine
* Čišćenje valjaka vrlo jednostavno 

MBL 3308