Materijali za koričenje

Veličina Tip Komada Plastične spirale
6 mm okrugle/round 100
8 mm okrugle/round 100
10 mm okrugle/round 100
12 mm okrugle/round 100
14 mm okrugle/round 100
16 mm okrugle/round 100
18 mm okrugle/round 100
19 mm okrugle/round 100
20 mm okrugle/round 100
22 mm okrugle/round 50
25 mm okrugle/round 50
28 mm okrugle/round 50
32 mm oval locked 50
38 mm oval locked 50  
45 mm oval locked 50  
51 mm oval locked 50  
Veličina Kapacitet listova Korak Prstena u pakovanju Žičane spirale
Inč (mm) mm Listova
3/16" (4.7 mm) 3 25 3:1 34/100
1/4" (6.4 mm) 4 35 3:1 34/100
5/16" (7.9 mm) 5.6 45 3:1 34/100
3/8" (9.5 mm) 7 65 3:1 34/100
7/16" (11.0 mm) 9.5 85 3:1 34/100
1/2" (12.7 mm) 11 105 3:1 34/100
9/16" (14.3 mm) 12.7 120 3:1 34/100
5/8" (16.0 mm) 13.2 135 2:1 23/50  
3/4" (19.0 mm) 15 165 2:1 23/50  
7/8" (22.0 mm) 19 195 2:1 23/50  
1" (25.4 mm) 21 225 2:1 23/50  
11/8" (28.5 mm) 24 255 2:1 23/30  
11/4" (31.8 mm) 27 285 2:1 23/30  

 

Kukice

Kukice

L=102 mm
L=150 mm
L=200 mm
L=250 mm
L=300 mm
L=350 mm
L=400 mm
L=450 mm
L=500 mm
Veličina Kapacitet listova Korak Prstena po namotaju Debljina žice Kotur zice
inč (mm) mm Listova
3/16" (4.7 mm) 3 25 3:1 - -
1/4" (6.4 mm) 4 35 3:1 99000 0.70
5/16" (7.9 mm) 5.6 45 3:1 71700 0.80
3/8" (9.5 mm) 7 65 3:1 53400 0.80
7/16" (11.0 mm) 9.5 85 3:1 38600 0.90
1/2" (12.7 mm) 11 105 3:1 30000 0.90
9/16" (14.3 mm) 12.7 120 3:1 21500 1.00
1/4" (6.4 mm) 4 35 2:1 66000 0.70
5/16" (7.9 mm) 5.6 45 2:1 49000 0.80
5/8" (16.0 mm) 13.2 135 2:1 12300 1.10  
3/4" (19.0 mm) 15 165 2:1 8500 1.20  
7/8" (22.0 mm) 19 195 2:1 6100 1.20  
1" (25.4 mm) 21 225 2:1 4400 1.25  
11/8" (28.5 mm) 24 255 2:1 - -  
11/4" (31.8 mm) 27 285 2:1 - -  
Veličina Boja Debljina Komada u pakovanju

Kartoni za koričenje

A4/A3/B1 Kartoni za koričenje 230 gr 1 / 100
A4/A3/B1 Kartoni za koričenje 230 gr 1 / 100
A4/A3/B1 Kartoni za koričenje 230 gr 1 / 100
A4/A3/B1 Kartoni za koričenje 230 gr 1 / 100
A4/A3/B1 Kartoni za koričenje 230 gr 1 / 100
A4/A3/B1 Kartoni za koričenje 230 gr 1 / 100
A4/A3/B1 Kartoni za koričenje 230 gr 1 / 100  
A4/A3/B1 Kartoni za koričenje 230 gr 1 / 100  
A4/A3/B1 Kartoni za koričenje 230 gr 1 / 100  
A4/A3/B1 Kartoni za koričenje 230 gr 1 / 100  
A4/A3/B1 Kartoni za koričenje 230 gr 1 / 100  
Veličina Boja Debljina Komada u pakovanju

PVC za koričenje

A4/A3/B1 PVC za koričenje 150/180 mic 1 / 100
A4/A3/B1 PVC za koričenje 150/180 mic 1 / 100
A4/A3/B1 PVC za koričenje 150/180 mic 1 / 100
A4/A3/B1 PVC za koričenje 150/180 mic 1 / 100
A4/A3/B1 PVC za koričenje 150/180 mic 1 / 100
A4/A3/B1 PVC za koričenje 150/180 mic 1 / 100
A4/A3/B1 PVC za koričenje 150/180 mic 1 / 100  
A4/A3/B1 PVC za koričenje 150/180 mic 1 / 100  
A4/A3/B1 PVC za koričenje 150/180 mic 1 / 100  
A4/A3/B1 PVC za koričenje 150/180 mic 1 / 100  
A4/A3/B1 PVC za koričenje 150/180 mic 1 / 100